Zit jij ook (te) veel uren op een dag? Kom in beweging met TotalFysio!

Zit jij ook (te) veel uren op een dag? Kom in beweging met TotalFysio!

Het EK voetbal hebben we dan misschien wel gemist, we zijn in Nederland toch nog ergens goed in. Deze week is namelijk bekend geworden dat Nederlandse jongeren Europees kampioen zijn in…zitten!

Dat Nederland hoog scoort als het gaat om langdurig zitten, dat was al wel gedeeltelijk bekend. Maar jongeren tussen de 12 en 20 jaar steken er met zo’n 10,4 uur per dag toch wel met kop en schouders bovenuit, volgens recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de Leefstijlmonitor 2015 werden Nederlanders van diverse leeftijdscategorieën ondervraagd over hun zitgedrag, tijdens school/werk, in het OV of in hun vrije tijd. Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde Nederlander 8,7 uur per dag zit. Ter vergelijking: Roemenen zitten minder dan de helft van die tijd!

Een logische verklaring zou kunnen zijn dat onze werkdag wat langer duurt dan die van mensen in sommige andere landen. Maar, juist de jongeren scoren in Nederland het hoogst. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken in de afgelopen jaren dat we in Nederland ook onze vrije tijd voor maar liefst 85% van de tijd zittend doorbrengen.

Lang zitten kan op latere leeftijd leiden tot allerlei gezondheidsrisico’s, zoals onder andere overgewicht, hart- en vaatproblemen of diabetes type 2. Kom dus in beweging en zorg dat jouw zit-gemiddelde drastisch omlaag gaat!

Wil je weten wat TotalFysio voor jou kan betekenen in het gezonder worden, meer gaan bewegen en dus minder zitten? Bijvoorbeeld via Small Group Training, begeleiding met sporten of personal training? Bel, mail of spreek ons aan! info@totalfysio.nl/073-6110550.