Het pijnsysteem: Begrijpen hoe pijn werkt

Het pijnsysteem: Begrijpen hoe pijn werkt

In deze blog nemen wij je mee in het pijnsysteem. Wat is het pijnsysteem, hoe werkt het en waar heb jij zelf invloed op?

Laten we eens kijken naar de neurofysiologie van het pijnsysteem en hoe pijn in ons lichaam werkt. 

 

Pijn een signaal? 

Pijn is een signaal dat ons lichaam waarschuwt voor weefselschade of dreigende schade. Het helpt ons om actie te ondernemen en verdere schade te voorkomen. Pijn is eigenlijk een belangrijk mechanisme dat ons beschermt. Wij spreken van acute pijn en chronische pijn en hebben op beide soorten pijn een andere visie en werkwijze.  

 

Onze werkwijze bij acute pijn 

Acute pijn verwijst naar een plotselinge en kortdurende pijnervaring die meestal het gevolg is van een verwonding, letsel of ziekte. Vanuit een actieve benadering richten wij ons op het verminderen van pijn, het bevorderen van herstel en het terugkeren naar normale activiteiten. Dit omvat vaak het toepassen van directe pijnverlichtingstechnieken, zoals ijsbehandeling, rust en taping, evenals passende oefeningen en bewegingstherapie. 

 

Onze werkwijze bij chronische pijn 

Chronische pijn daarentegen is langdurig en blijft vaak aanhouden, zelfs nadat het oorspronkelijke letsel of de oorzaak is genezen. Onze aanpak van chronische pijn omvat  een breder scala aan interventies. Het richt zich op het begrijpen van de complexe oorzaken van de pijn, het identificeren van onderliggende factoren, zoals biomechanische problemen, stress of psychologische aspecten, en het ontwikkelen van een op maat gemaakt behandelplan. Dit kan naast fysiotherapie, oefentherapie, ergonomische aanpassingen (werkplek onderzoek), pijneducatie, psychosomatische ondersteuning en andere benaderingen omvatten. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het reguleren van de pijn in plaats van het volledig elimineren ervan. 

 Pijn is een complex en wordt dan ook vanuit een biopsychosociale bril gezien en bekeken. Liever spreken wij dan ook over het pijnsysteem en niet over pijn. Wat is dan dat pijnsysteem en hoe werkt dat netwerk dan? We nemen je graag mee in (begrijpbare) de  neurofysiologie van dit beschermende systeem.   

 

Het pijnsysteem  

Het pijnsysteem bestaat uit een netwerk van zenuwen, neuronen en hersenstructuren. Dit systeem werkt samen om pijnlijke prikkels te detecteren, te verwerken en te begrijpen. Het kan worden opgedeeld in drie belangrijke onderdelen: nociceptoren, zenuwbanen en hersenstructuren. 

 

  1. Nociceptoren:
    Nociceptoren zijn speciale zenuwuiteinden in ons lichaam. Ze zijn overal verspreid, zoals in de huid, spieren en organen. Nociceptoren kunnen verschillende soorten schadelijke prikkels detecteren, zoals hitte, druk, chemicaliën en weefselschade zelf. Wanneer zo’n uiteinde van een zenuw geactiveerd wordt, stuurt het een elektrisch signaal door via onze zenuwbanen naar de hersenen.
  2. Zenuwbanen:
    Nadat de nociceptoren het pijnsignaal detecteren, sturen ze het als een elektrisch signaal door naar onze hersenen via zenuwbanen. Deze zenuwbanen fungeren als wegen waarlangs het pijnsignaal reist. Ze brengen het bericht van de plek waar we pijn voelen naar onze hersenen, zodat we ons bewust worden van de pijn.
  3. Hersenstructuren:
    Onze hersenen spelen een belangrijke rol in het verwerken van pijn. Er zijn drie belangrijke hersenstructuren die hierbij betrokken zijn. De thalamus fungeert als een soort schakelcentrum dat pijnsignalen doorstuurt naar de juiste delen van de hersenen. De somatosensorische cortex helpt ons om de pijn te lokaliseren en te begrijpen waar het vandaan komt. De hersenschors is het belangrijkste deel van de hersenen en beïnvloedt niet alleen hoe we de pijn voelen, maar ook onze gevoelens en gedachten erover.  

 

Pijn percepties 

Onze percepties over pijn wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen onze behandeling en met name binnen onze intake. Juist het in kaart brengen van jouw gedachten en gevoelens over pijn geven ons inzicht in hoe jij met jouw pijn en/of ongemak omgaat. Jouw gedrag kan namelijk herstel belemmerend of in standhoudend werken. Als wij vroegtijdig signaleren op de aanwezigheid van deze factoren, kan jij hiermee sneller aan de slag.  Dat betekent dat je sneller herstelt én meer grip hebt op jouw pijn en/of ongemak. Dit is de essentie van de biopsychosociale benadering binnen de TotalFysio werkwijze. Jij staat centraal als mens, als persoon en wij helpen jou graag om jouw wensen en doelen te bereiken.  

 

Meer weten? Houd onze volgende blog in de gaten! Afspraak maken?