Hoe ziet jouw zorgverzekering er in 2017 uit?

Hoe ziet jouw zorgverzekering er in 2017 uit?

In onze vorige post gaven we al wat uitleg over hoe het nu zit met je basisverzekering en het aanvullende pakket.

Op dit moment is er in de media veel te doen over de vergoeding van fysiotherapeutische behandelingen, en met name de bemoeienissen van de verzekeraars over het aantal behandelingen dat een fysiotherapeut mag geven.

We zullen in het kort proberen uit te leggen hoe dit zit:

Ik hoor in het nieuws over een behandelindex, maar wat is dat eigenlijk?

Als fysiotherapie praktijk sluit je ieder jaar contracten af met de verschillende verzekeraars. Doe een praktijk dit niet, dan betekent dit dat je als patiënt een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen. Veel praktijken sluiten dus contracten met alle verzekeraars, om te voorkomen dat hun patiënten zelf voor de kosten opdraaien. Ook TotalFysio heeft met alle verzekeraars in Nederland een contract.

In de contracten tussen de verzekeraar en de fysiotherapiepraktijken staan echter een aantal regels waar de praktijk aan moet voldoen. Houdt de praktijk zich hier niet aan, dan wordt deze praktijk door de verzekeraar bestraft in de vorm van een lagere vergoeding per behandeling of het beëindigen van het contract. Een van de regels die bij diverse verzekeraars in het contract is opgenomen, is de zogenaamde behandelindex. Via deze behandelindex vergelijkt de verzekeraar het aantal behandelingen dat een fysiotherapeut nodig heeft gehad voor een bepaalde blessure met het landelijk gemiddelde. Heeft de fysiotherapeut meer behandelingen nodig? Dan hangt hier een consequentie aan vast. Aangezien de verzekeraars niet inzichtelijk willen maken hoe het zogenaamde landelijk gemiddelde is vastgesteld, is het voor fysiotherapiepraktijken erg lastig om aan deze regel te kunnen voldoen. Veel fysiotherapeuten zijn daarnaast niet blij met deze regel, omdat ze het gevoel hebben dat de verzekeraar daarmee op de stoel van de fysiotherapeut gaat zitten en zich te veel bemoeit met de behandelingen.

Wat merk ik hier als patiënt dan van?

Voor veel patiënten klinkt dit al een ver-van-m’n-bedshow, maar eigenlijk is het dat helemaal niet want veel grote verzekeraars (zoals ook CZ en VGZ) werken met een dergelijke behandelindex. Dat betekent dat wij, ongeacht de vergoeding voor fysiotherapie vanuit het aanvullend pakket, bij het behandelen van je klachten rekening moeten houden met de landelijke gemiddelden volgens de zorgverzekeraar. Zo kan het zijn dat wij volgens het landelijk gemiddelde van de zorgverzekeraar maar maximaal 8 behandelingen mogen geven voor een bepaalde klacht, terwijl je volgens je polis recht hebt op bijvoorbeeld 12 of meer behandelingen.

TotalFysio zal er altijd naar streven om zo goed mogelijke zorg te blijven leveren, en te kijken naar datgene wat nodig is voor het herstel van je klachten in plaats van naar kostenbeheersing. Het huidige beleid van de verzekeraars maakt dit natuurlijk wel een stukje moeilijker, dus in de keuze voor je zorgverzekering in 2017 zou je hier misschien rekening mee kunnen houden. Niet alle zorgverzekeraars werken met een behandelindex namelijk.

Via deze link kun je een totaaloverzicht vinden van alle zorgverzekeraars en hun aanvullende pakketten, met daarbij tevens de melding of deze verzekeraar wel of niet met een behandelindex werkt.

Op 2 december stond in het Eindhovens Dagblad ook nog dit artikel over de behandelindex en de problemen waar fysiotherapeuten op dit moment tegenaan lopen.