Over ons

Bij TotalFysio is het onze missie onze cliënten een structurele en blijvende verbetering van hun gezondheid en welzijn te bieden. Daarbij gaan we niet voor symptoombestrijding, maar hanteren we een langetermijnvisie. We gaan op zoek naar de bron van de klachten, en we stellen op basis daarvan een passend plan van aanpak op.

Onze onderscheidende visie

De bron van klachten vinden we vaak in de levensstijl van onze cliënten: te weinig of op de verkeerde manier bewegen, te weinig ontspannen, een ongezond voedingspatroon of teveel stress. In onze visie kunnen we mensen dan ook alleen blijvend helpen, wanneer we samen met hen werken aan het verbeteren van hun levensstijl. Door hen bewuster te maken van hun levensstijl en vervolgens concrete tools te bieden om die levensstijl op meerdere gebieden aan te passen, bieden we langetermijn-oplossingen. Deze visie maakt ons uniek in de gezondheidsbranche.

Om hier samen met onze cliënten aan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat wij een goede band opbouwen met onze cliënten. Wij zijn ons hiervan bewust en besteden daarom veel aandacht aan het creëren van een prettige, vriendelijke, open en vertrouwde sfeer.