Welke zorgverzekeraar is dan goed voor jou en voor TotalFysio?

Welke zorgverzekeraar is dan goed voor jou en voor TotalFysio?

Zoals je ongetwijfeld in verschillende nieuwsberichten hebt gehoord, staan de tarieven van fysiotherapie al jaren zwaar onder druk. Zo heeft fysiotherapie sinds 2003 geen COA meer. En zijn de vergoedingen van behandelingen nauwelijks gestegen in de afgelopen jaren.

Vier jaar terug is in opdracht van de beroepsgroep een kostprijsonderzoek gedaan. Zorgverzekeraars hadden beloofd zich te conformeren aan de uitslag en dit mee te nemen in hun premieberekeningen. De kostprijs voor een behandeling fysiotherapie zou volgens onderzoek op €40-43 per consult moeten liggen. De meeste verzekeraars zitten er dit jaar nog steeds tussen de €7 en €10 onder.

In 2023 is VGZ – Univé onze slechts betalende zorgverzekeraar. Door een aanpassing van het inkoopbeleid, voldoen we komend jaar alleen aan hun basiseisen voor goede zorg. Helaas verlagen ze ons tarief ten opzichte van 2022 met 4%.

De best betalende verzekeraars zijn DSW en ONVZ. Zij kenmerken zich door een uitgebreide zorgkeuze, goede service en weinig rompslomp. Ook voor ons fysiotherapeuten. Hun tarieven voor fysiotherapie zitten bijna 20% hoger dan VGZ – Univé. Maar helaas halen ook zij de gestelde kostprijs nog niet. De andere verzekeraars zitten ertussenin.

 

Een gezamenlijke beslissing om toch voor 2023 te kiezen voor contracten met alle verzekeraars.

Dit was het eerste jaar dat er echt twijfel en discussie in het team ontstond of we moesten tekenen voor een contract met VGZ – Univé. Zij hanteren zoals gezegd het laagste tarief en verlagen het tarief met 4% in een tijd dat alle kosten fors stijgen. Dat doet onze onderneming oprecht pijn.

Toch hebben we gezamenlijk besloten om ook in 2023 weer alle contracten te tekenen. Op label Just van CZ na, hebben we een contract met alle zorgverzekeraars.

We hebben voor 2023 gekozen voor contracten, omdat het onze ogen is het nog te vroeg om te stoppen met het sluiten van contracten voor fysiotherapie. We zouden anders een hoop mensen die bij ons komen teleur kunnen stellen.

 

Ik heb nog behandelingen over die ik in wil zetten?

Is een vraag die wij steeds vaker krijgen van onze klanten. Waar jij als klant een hogere premie betaald om meer fysiotherapie te kunnen krijgen, worden wij er door de verzekeraar op afgerekend als we te veel behandelen. Het kan ons namelijk letterlijk een boete of een vermindering van contractniveau opleveren.

Dat zit zo. Verzekeraars zien een lage kostprijs als een hoge kwaliteit. Enkele verzekeraars hanteren daarom een behandelindex. Dat is een index die berekend hoeveel behandelingen er gemiddeld per verzekerde gegeven worden. Een te hoge index, wordt gezien als kwalitatief mindere zorg. Dit zorgt voor degradatie van onze contracten.

Terwijl zorgverzekeraars dus tegen verzekerden zeggen dat het goed is om je goed en uitgebreid te verzekeren, zijn behandelaars niet happig op veel behandelingen. Het afdekken van het risico bij de één, zorgt voor een groot risico bij de ander.

 

Fysiotherapie staat dus onder druk

De lage contractvergoedingen en de voorwaarden in contracten maken dat de fysiotherapie zwaar onder druk staat. Veel praktijken, wij dus ook, hebben moeite om fysiotherapeuten een vergoeding te geven die past bij hun opleidingsniveau en de verantwoordelijkheden die zij dragen. Met als gevolg dat de fysiotherapeut gemiddeld na 10 jaar stopt met werken en de nu startende fysio al na 3 jaar.

TotalFysio kijkt naar de toekomst

Daarom moeten wij naar de toekomst kijken, voor ons als praktijk maar ook voor jou als klant. Dit maakt dat wij komend jaar gaan kijken of het in onze werk- en denkwijze past om veranderingen door te voeren. Deze veranderingen moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit en kenmerken van onze zorg minimaal gelijk blijven of zelfs verbeteren. Met de veranderingen hopen we in aanmerking te komen voor andere contracten.  Ook al worden wij overal gekort, wij willen blijven staan voor kwalitatieve goede fysiotherapeutisch zorg. We hebben niet voor niets de slogan: Laat niets je stoppen.

Teken de petitie en help ons

En daar hebben wij jouw hulp bij nodig! Dit doe je door onderstaande petitie te ondertekenen.  Wij zijn heel blij en onze dank is groot als je ons meehelpt.

Vergoed fysiotherapie niet langer ònder de kostprijs – Petities.nl

Naast dat wij ons best doen om ons bedrijf verder te verbeteren, hopen we dat verzekeraars wakker worden en hun tarieven voor fysiotherapie gaan verbeteren tot minimaal het onderzoek- en kostprijsniveau.

Maar ook door kritisch te zijn op de verzekeraar die naast jouw eigen portemonnee, ook is voor de portemonnee van de behandelaar die je er indirect mee betaald.

Het geheel staat momenteel zo onder druk, dat als er geen veranderingen doorgevoerd worden. Het over een tijdje zo maar eens zo zou kunnen zijn dat er geen contracten voor een aanvullende verzekering meer wordt afgesloten.

Wij hopen jou zo meer inzicht gegeven te hebben in wat jouw keuze voor jou én voor ons betekent.  

Kort samengevat,

  • De premies voor 2023 stijgen opnieuw; hoe uitgebreider je aanvullende verzekering, des te meer premie je betaalt.
  • De vergoeding die de fysiotherapeuten krijgen voor de behandeling wordt steeds minder.
  • De vraag of wij met alle zorgverzekeraars contracten willen tekenen, was een discussie punt.
  • Een lagere premie lijkt voordelig maar er zitten kanttekeningen aan, denk alleen al aan een vrije zorgkeuze.
  • Aanvullend verzekeren is risico’s afdekken. Wil je dit en zo ja, met welk risico (lees premiebedrag).
  • Een groter aanvullend pakket is niet altijd goedkoper. Wees slim door de verwachte zorgkosten te berekenen.
  • Vergeet niet de petitie te ondertekenen!

Wat ons betreft is er één verzekering die de beste voorwaarden voor jou levert en het beste zorgcontract voor ons heeft. Wij adviseren dan ook ONVZ als zorgverzekeraar.

 

Heb je nog vragen?

Mochten er vragen zijn, laat het ons weten per email: info@totalfysio.nl