Hoe ziet jouw zorgverzekering er in 2017 uit?

Hoe ziet jouw zorgverzekering er in 2017 uit?

Eind november hebben de zorgverzekeraars hun polissen voor het komende jaar bekend gemaakt. Bij alle verzekeraars zijn de kosten van het basispakket wat gestegen voor het komende jaar, maar het eigen risico blijft gelijk. Wat betreft de vergoedingen zijn er bij diverse verzekeraars wel weer wat verschillen in 2017, dus het is zeker de moeite waar om je zorgverzekering eens kritisch te bekijken. Weet jij wat je wel of niet vergoed krijgt? Aangezien het soms een hele klus is om alles uit te zoeken, hebben wij wat belangrijke zaken voor wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie voor je op een rij gezet.

De komende weken zullen we je steeds een stukje verder wegwijs maken in zorgverzekeringen-land. Bij deze deel 1:

Zit fysiotherapie in je basisverzekering of in het aanvullende pakket?

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie alleen vergoed vanuit je aanvullende pakket, en dus niet vanuit je basispakket. Verwacht je dus in 2017 fysiotherapie nodig te hebben, dan kan het slim zijn om naast je basisverzekering een aanvullend pakket af te sluiten.

Wil je graag een aanvullende verzekering voor fysiotherapie in 2017, maar heb je geen idee welk pakket je moet kiezen? Maak dan gebruik van een online zorgvergelijker waarmee je diverse verzekeraars en pakketten naast elkaar kunt zetten, of kijk eens op de Zorgwijzer voor een overzicht.

Er zijn nog slechts een paar verzekeraars die fysiotherapie volledig vergoeden in hun aanvullende pakket. Vaak zitten hier echter wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld, zoals bijvoorbeeld een medische selectie. Een overzicht van de pakketten met volledige vergoeding, en de daarbij behorende voorwaarden, is te vinden op: Zorgwijzer

In welke gevallen wordt fysiotherapie dan wel vanuit de basisverzekering vergoed?

Fysiotherapeutische behandelingen worden alleen vanuit de basisverzekering vergoed voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar (voor maximaal 18 behandelingen), of wanneer er sprake is van een aandoening waarvoor langdurige fysiotherapie geïndiceerd is. Hiervoor is door de regering een lijst van aandoeningen opgesteld, welke in de volksmond ook wel bekend staat als de ‘chronische lijst’. Deze naam is echter wel heel erg misleidend, want veel ‘chronische’ aandoeningen zoals reuma, artrose of hartfalen komen niet voor op deze lijst. Deze aandoeningen worden dus ook niet vanuit de basisverzekering vergoed!

De lijst met aandoeningen die wel vanuit de basisverzekering vergoed worden, is terug te vinden op de website van de verschillende zorgverzekeraars. Let op: voor deze langdurige aandoeningen geldt wel de regelen dat men de eerste 20 behandelingen altijd zelf dient te betalen (of vanuit de aanvullende verzekering indien je deze hebt). Pas vanaf de 21e behandeling worden de kosten vanuit je basisverzekering vergoed!

Hoe zit het ook al weer met het eigen risico?

In vrijwel alle gevallen gaat de vergoeding voor fysiotherapie dus vanuit het aanvullende pakket. Dit betekent dat er ook geen sprake is van eigen risico als je naar de fysiotherapeut gaat, want je hoeft alleen eigen risico te betalen over zaken die vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Indien je, bijvoorbeeld na een knieoperatie, toch in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering, hou dan wel rekening met eventuele kosten voor eigen risico.

Over 2 weken zullen we je nog informeren over de behandelindex, wat dit betekent, en wat dit voor eventuele invloed heeft op jou!

Sportieve groeten,

TotalFysio Team